Revize výtahů

Revize a revizní zkoušky výtahů se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami ČSN 27 4002 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů) a ČSN 27 4007 (Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Zkoušení výtahů).

Provozní prohlídka výtahu

Provozní prohlídku (dále jen PP) provádíme v rozsahu dle příslušné normy ve lhůtách stanovených touto normou a to v závislosti na druhu a kategorii výtahu. Při PP kontrolujeme např.:

  • Stav ohrazení výtahové šachty a klece z dostupných míst
  • Funkci šachetních dveří a dveřních uzávěr
  • Funkci ovladačových kombinací ve stanicích a kleci
  • Správné zastavení klece ve stanicích, otevření a zavření šachetních dveří
  • Osvětlení nástupišť, klece výtahu a strojovny včetně přístupu
  • Správnou funkci nouzového signálu, ovladačové kombinace, signalizace, alarmu
  • Čistotu a pořádek na nástupištích a v kleci výtahu

Odborná prohlídka výtahu

Odborné prohlídky (dále jen OP) provádíme v rozsahu dle příslušné normy ve lhůtách stanovených touto normou a to v závislosti na druhu a kategorii výtahu. Při této prohlídce kontrolujeme více než 60 různých komponent. O každé provedené OP je vyhotoven protokol. S výsledkem OP je zákazník okamžitě seznámen.

Odborná zkouška výtahu

Odborné zkoušky (dále jen OZ) provádíme v rozsahu dle příslušné normy ve lhůtách stanovených touto normou. Při OZ kontrolujeme více než 60 různých komponent a dále prověřujeme elektrické zařízení výtahu. O každé provedené OZ je vyhotoven protokol. S výsledkem OZ je zákazník okamžitě seznámen.

Inspekční prohlídka

Zajišťujeme asistenci pro provedení Inspekčních prohlídek s příslušným orgánem.

Zkouška po opravě výtahu

Po opravě výtahu provádíme zkoušku, která ověří funkce opravené
nebo vyměněné části výtahu.